talad kommunikation

terapier  röstutveckling kommunikation

talad kommunikation

Talad kommunuikation bygger på att en sändare skickar ett talat budskap till en lyssnande mottagare.

Hur kan jag vara säker på att det jag säger verkligen uppfattas så som jag vill?

Vad kommunicerar min röst - bortom orden?

I specialldesignade utbildningar erbjuder jag seminarier och workshops med bland annat följande fokus:

röstens egen retorik - bortom orden

rösthälsa

röstergonomi

röst och kropp hos föredragshållaren

Välkommen med tankar och frågor om utbildningskoncept för din arbetsplats!

eva hansson röst och terapi • info@evahansson.com • 073-818 56 55