musikterapi

terapier  röstutveckling kommunikation

musikterapi

Musikterapi - vad är det?

Ett sätt att ge insidan ett uttryck. I musikterapin arbetar vi med att lyssna till musik, eller att spela själva. Musiken skapar en bro mellan ditt inre mer eller mindre omedvetna jag, och ditt yttre medvetna jag.

Musiken i sig är bärare av en skapande kraft - av lusten att bli till. Det gör den till en terapeutisk och läkande möjlighet.

Du behöver inga musikaliska förkunskaper för att gå i musikterapi - bara lust att utforska dig själv och dina livserfarenheter med musikens hjälp. Vi använder oss av instrument som du lätt kan spela på redan första gången du prövar dem.

Sen år 2001, då jag blev examinerad musikterapeut på KMH i Stockholm, har jag arbetat helt eller delvis med musikterapi. Arbetsfältet har bestått av individuella musikteraputiska processer, och av musikterapi som friskvård, rehabilitering och som teambilding för personalgrupper.

eva hansson röst och terapi • info@evahansson.com • 073-818 56 55