röstutveckling

terapier  röstutveckling kommunikation

röstutveckling

Använder du rösten som ett viktigt verktyg i ditt arbete?

Vill du utveckla din rösts uttrycksmöjligheter?

Har du ibland svårt att tala inför andra?

I individuellt anpassade röstlektioner kan du arbeta med bland annat detta:

den hållbara rösten - vägen bort från rösttrötthet

att ta plats med min röst - att lämna talängslan

den konstnärligt uttryckande rösten

scenprover till scenskola

rösten i min arbetsmiljö - för en god röstergonomi

I momenten ovan arbetar jag med användbara delar av  mina kompetenser som logonom, terapeut och skådespelare.

eva hansson röst och terapi • info@evahansson.com • 073-818 56 55